Kit Ong, Chief Creative Officer - The Purpose Group, và lời kêu gọi cho ngành quảng cáo Việt

23/09/2017

Gửi tất cả những người bạn trong ngành, Những năm gần đây, tôi thường bàn về sự cần thiết của một giải thưởng quảng cáo dành riêng cho Việt Nam. Một giải thưởng sáng tạo gọi tên chúng ta sẽ mang chúng ta lại gần nhau hơn dù đó có nghĩa là chúng ta đang cạnh tranh lẫn nhau. Chúng ta sẽ vinh danh cái mà chúng...

View more

Không cần biển hiệu quảng cáo, đây là cách mời gọi khách hàng vô cùng độc đáo của các doanh nghiệp Somali

23/09/2017

Nếu đến thăm bất kì thành phố lớn hoặc thị trấn nào ở Somali, bạn sẽ bắt gặp những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc trên tường của các cửa hàng tư nhân hay cả các công trình công cộng.

View more